Bảng Giá

bang-gia

Chi tiết bảng giá đi Mỹ xem tai đây

Chi tiết bảng giá đi EU và Thế Giới xem tại đây

Chi tiết bảng giá đi Úc xem tại đây

BẢNG GIÁ ĐI MỸ DÀNH CHO KHÁCH LẺ

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI MỸ

BẢNG GIÁ ĐI MỸ DÀNH CHO KHÁCH TRÊN 100Đ/THÁNG

BẢNG GIÁ ĐI MỸ CHO KHÁCH VIP1( TRÊN 100Đ/THÁNG)

 

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI MỸ DÀNH CHO KHÁCH TRÊN 3000 ĐƠN/ THÁNG

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI EU VÀ THẾ GIỚI

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI ÚC