Bảng giá gửi hàng đi Mỹ

Xem thêm bảng giá gửi hàng đi EU và Thế Giới tại đây

Xem thêm bảng giá gửi hàng đi Úc tại đây

Hiện nay, gửi hàng đi Mỹ chúng tôi có những bảng giá áp dụng khách như sau

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI MỸ DÀNH CHO KHÁCH LẺ (DƯỚI 100 ĐƠN/ THÁNG)

Bảng giá gửi hàng đi Mỹ

 

BẢNG GIÁ ĐI MỸ CHO KHÁCH VIP 1 (TRÊN 100 ĐƠN/THÁNG)

Bảng giá gửi hàng đi Mỹ

 

BẢNG GIÁ ĐI MỸ CHO KHÁCH VIP 2 (TRÊN 3000 ĐƠN/THÁNG)

Bảng giá gửi hàng đi Mỹ